خدمات نوین برتر

Register Domain Name

Find Your Domain Name

.com

$۱۲.۹۹

.net

$۱۲.۹۹

.org

$۱۲.۹۹

.edu

$۱۲.۹۹

.club

$۱۲.۹۹

.us

$۱۲.۹۹

تعرفه ها و امکانات

پیشرفته

۲,۶۵۰,۰۰۰ هزارتومان

 • هاست ۲۰۰۰MG
 • دامنهIR(رایگان)
 • طراحی گرافیک
 • مدیریت پنل
 • مدیریت صفحات
 • مدیریت ایمیل
 • مدیریت گالری
 • مدیریت اسلاید
 • مدیریت کاربران
 • مدیریت فرم
 • مدیریت پیامک
 • مدیریت اخبار
 • مدیریت مقاله
 • مدیریت بلاگ
 • مدیریت لینک ها
 • مدیریت صفحات
 • مدیریت خبرنامه
 • مدیریت فروشگاه
 • درگاه بانکی
 • پشتیبانی سال اول (رایگان)
 • دوزبانه زبان

پک حرفه ای

۱,۷۵۰,۰۰۰ هزارتومان

 • هاست ۱۰۰۰MG
 • دامنهIR(رایگان)
 • طراحی گرافیک
 • مدیریت پنل
 • مدیریت صفحات
 • مدیریت ایمیل
 • مدیریت گالری
 • مدیریت اسلاید
 • مدیریت کاربران
 • مدیریت فرم
 • مدیریت پیامک
 • مدیریت اخبار
 • مدیریت مقاله
 • مدیریت بلاگ
 • مدیریت لینک ها
 • پشتیبانی سال اول (رایگان)
 • تک زبان

ویژه نوروز

۱,۲۰۰,۰۰۰ هزارتومان

 • هاست ۶۰۰MG
 • دامنهIR(رایگان)
 • طراحی گرافیک
 • مدیریت پنل
 • مدیریت صفحات
 • مدیریت ایمیل
 • مدیریت گالری
 • مدیریت اسلاید
 • مدیریت کاربران
 • مدیریت فرم

پک پایه

۹۵۵,۰۰۰ هزارتومان

 • هاست ۴۰۰MG
 • دامنهIR(رایگان)
 • طراحی گرافیک
 • مدیریت پنل
 • مدیریت صفحات
 • مدیریت ایمیل
 • مدیریت گالری